ဇီနွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အမှတ်(၅၅)လှသိင်္ဂီလမ်း၊စက်မှုဇုန်အပိုင်း()ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း၀၉၄၂၈၃၀၄၄၄၄၊၀၉၄၂၈၃၀၅၅၅၅

အီးမေး : hello@xenonmm.com

Hot Line : 09977 666 888

 

ဇီနွန်ပရီမီယံပုံနှိပ်ဆိုင်ခွဲ ()

အမှတ်(၇၈)အနော်ရထာလမ်း၊

၃၉လမ်းနှင့်လမ်း၄၀ကြား၊

ကျောက်တံတာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း - ၀၉၄၂၈၃၀၃၃၃၃၊၀၉၄၅၁၁၇၇၇၉၉

အီးမေးလ် : retailshop1@xenonmm.com

 

ဇီနွန်ပရီမီယံပုံနှိပ်ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)

အမှတ်(၁၇၉)၃၅လမ်း (၇၇နှင့်၇၈လမ်းကြား)

မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မန္တလေး။

ဖုန်း - ၀၉၅၄၁၀၀၁၁၀၉၄၂၈၃၀၇၇၇၇

အီးမေးလ် : mdy@xenonmm.com

 

ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပါ။

* လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
*